Foto album

Sportspeeltuin

De Sportspeeltuin is een programma waarbij kinderen tijdens de lessen vooral lekker aan het spelen en bewegen zijn, terwijl ze ongemerkt aan hun motorische vaardigheden werken. In het programma wordt er aandacht besteed aan tien grondvormen van bewegen:

  1. Balanceren
  2. Klimmen
  3. Zwaaien
  4. Rollen
  5. Springen
  6. Rennen
  7. Gooien
  8. Schoppen
  9. Stoeien
  10. B&M

Bij dit programma ligt de focus niet direct op het beoefenen van volleybal, maar wel op de grondvormen van bewegen die van belang zijn binnen het volleybal, namelijk gooien en springen. Uiteraard wordt er aan de overige grondvormen van bewegen ook veel aandacht geschonken. Het gaat immers om het breed motorisch ontwikkelen van kinderen.

Waarom hebben we dit soort trainingen ontwikkeld?

We zien dat de motorische vaardigheid van Nederlandse kinderen al decennialang achteruitgaat. Er is een metafoor “Mountain of motor development” (Clark e.a. 2002) die benadrukt dat ieder kind eerst over een brede motorische basis moet beschikken om zich vervolgens meer te richten op één of meerdere specifieke sporten. Tot een leeftijd van zeven jaar ligt hierbij de nadruk op het ontwikkelen van fundamentele motorische vaardigheden zoals lopen, rennen, springen, gooien, vangen, slaan, schoppen en balansvaardigheden. Deze brede basisgedachte komt ook naar voren in het Athletic Skills Model en dan zou het eindniveau wel eens hoger kunnen eindigen.

Wat gaan we doen aan deze bewegingsarmoede?

De volleybalvereniging is nog altijd een plek waar kinderen veilig kunnen kennismaken met bewegen. Volleybal is een veelzijdige sport, maar de meeste technieken zijn nog (te) moeilijk voor peuters en kleuters. Het is voor deze leeftijd vooral belangrijk dat kinderen goed leren bewegen en ontdekken hoe leuk bewegen is. Een passend aanbod voor de allerjongsten is dan ook een breed motorisch aanbod. Zo’n brede basis zorgt ervoor dat het kind later makkelijker zal leren volleyballen en dat draagt weer bij aan het spelplezier! De verwachting is dat betere bewegers later betere sporters zullen worden. Het programma van de Sportspeeltuin is gericht op een breed motorische ontwikkeling (BMO). De definitie van BMO is: “Kinderen bouwstenen meegeven om te kunnen reageren op motorische uitdagingen in verschillende contexten”. Daarmee biedt BMO de basis voor een leven lang plezier in sporten en bewegen (Mombarg, 2020).

Officieel Partner in Veelzijdig Bewegen: 3 sterren  
De Sportspeeltuin is door Kenniscentrum Sport & Bewegen gewaardeerd met de maximale score van drie sterren voor breed motorisch aanbod en mag zich daarmee officieel Partner in Veelzijdig Bewegen noemen!

Meer informatie, op de hoogte blijven of een keertje meedoen?

Mail naar sportspeeltuin@emmen95.nl!