Contributie

Wij bepalen de contributie per maand op basis van het team waarin het lid competitie speelt. Je betaalt de contributie via automatische incasso. Bij hoge uitzondering kan je hier van afwijken, maar dan geldt wel een toeslag van €2,50 per inning.

Type lid Per maand
Senior (basis, incl. 1,5 uur trainen per week) € 24,00
Toeslag 1,5x trainen (boven op basis contributie)
(totaal 3 trainingen in 2 weken)
€ 3,75
Toeslag 2x trainen (boven op basis contributie) € 7,50
Junior (basis, incl. 1,5 uur trainen per week) € 21,50
Toeslag 1,5x trainen (boven op basis contributie)
(totaal 3 trainingen in 2 weken)
€ 3,75
Toeslag 2x trainen (boven op basis contributie) € 7,50
Mini (basis, incl. 1 uur trainen per week) € 16,50
Toeslag 1,5x trainen (boven op basis contributie)
(totaal 3 trainingen in 2 weken)
€ 3,75
Toeslag 2x trainen (boven op basis contributie) € 5,00
Recreant € 12,50
Verenigingslid € 2,25