Opzegtermijn

Wij hopen natuurlijk dat je nog heel lang lid bij ons blijft, maar het kan natuurlijk gebeuren dat je gaat studeren en ergens anders gaat wonen of andere redenen hebt waarom je wil opzeggen. Opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. Dat mag per brief, maar een email sturen naar ledenadministratie@emmen95.nl is ook voldoende. Let er wel op dat je een ontvangstbevestiging van je opzegging krijgt.

Net als bij vele verenigingen en organisaties geldt ook bij Emmen’95 een opzegtermijn. Het volleybalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De volleybalvereniging gaat op basis van het aantal leden een aantal verplichtingen aan, waaronder bijvoorbeeld teamgelden, zaalhuur en trainerskosten. Het aantal leden bepaald onder andere hoeveel teams er gevormd kunnen worden en dus hoeveel zalen en trainers er ingehuurd moeten worden. De stand van het aantal leden op 1 juli is hierin bepalend. De contributie is inclusief Nevobo bondscontributie /Nevobo lidmaatschap van € 17,50

Als hier tijdens het seizoen van afgeweken wordt, zijn de kosten al gemaakt, maar komen de baten niet meer binnen. Hierdoor is de vereniging genoodzaakt om in alle gevallen van tussentijdse beëindiging een opzegtermijn in acht te nemen. De opzegtermijn is 3 maanden gerekend vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging heeft plaats gevonden. Echter, de grens is hierbij 1 juli. Dus wie opzegt voor 1 juli, maar waarbij geen 3 maanden na opzegging meer te gaan zijn, die betaalt de maand waarin opgezegd wordt plus de maanden tot 1 juli. Bijvoorbeeld, je zegt op in mei. Dan betaal je de maand waarin je opzegt (is de maand mei) plus de maanden tot aan 1 juli (is de maand juni). Hieronder kun je precies zien hoe een en ander uitpakt.

Opzeggingsmaand Te betalen maanden
Juli Juli Augustus September Oktober
Augustus Augustus September Oktober November
September September Oktober November December
Oktober Oktober November December Januari
November November December Januari Februari
December December Januari Februari Maart
Januari Januari Februari Maart April
Februari Februari Maart April Mei
Maart Maart April Mei Juni
April April Mei Juni
Mei Mei Juni
Juni Juni