Vertrouwenscontactpersoon

Volleybalvereniging Emmen’95 heeft niet alleen de ambitie om goed volleybal te laten zien, maar vindt het net zo belangrijk een gezellige en veilige omgeving te faciliteren waar alle leden het naar de zin hebben. Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen, heeft het bestuur een protocol opgesteld waarin gedragsregels zijn opgesteld. Hierin staat wat wij als vereniging verstaan onder ongewenste omgangsvormen en dat de vereniging hierbij sancties kan opleggen. Als een lid ongewenst gedrag ervaart, maar een drempel voelt dit zelf bespreekbaar te maken, dan kan de vertrouwenspersoon, Trea Kuipers, hierin helpen.

Dit geldt naast de leden van Emmen’95 ook voor de ouder(s)/verzorgers van een minderjarig lid, dat een vertrouwenspersoon beschikbaar is binnen de vereniging.

Zij heeft als taak

De vertrouwenspersoon verricht haar werkzaamheden anoniem en volkomen vertrouwelijk. Ze rapporteert anoniem aan de secretaris van het bestuur. Als er naar haar mening aanleiding is om maatregelen te nemen, zal zij de situatie bespreken met een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze laatste is verantwoordelijk voor het besluit over eventuele maatregelen die genomen moeten worden en de communicatie hierover.

Contact
Trea Kuipers
Tel : 06-38316846
Email: trea-kuipers@home.nl